KudoZ 리더 보드

언어와 분야별 상위 KudoZ 포인트 보유자들


English to Russian » Medical

언어쌍 선택

From:
To:

리더보드를 상세히 보려면 특정 범주를 선택하십시오:

지난 3개월

사용자(비프로)프로
1: Natalie
Reg: Jan 3 '00 / Mem: Jan 9 '02
...583
2: Margarita Vidkovskaia
Reg: Jan 22 '14 / Mem: Sep 26 '16
...135
3: hawkwind
Reg: Jan 7 '08
...94
4: Igor Andreev
Reg: Jul 9 '06
...88
5: Oleg Lozinskiy
Reg: Jul 6 '12 / Mem: Jul 9 '12
...85
6: Lesia Kutsenko
Reg: May 15 / Mem: Jun 29
...75
7: Tatiana Bobritsky
Reg: Feb 1 / Mem: Mar 13
...68
8: mas63
Reg: Nov 25 '05 / Mem: Dec 15 '05
...61
9: Mikhail Zavidin
Reg: Sep 25 '10
...60
10: didimblog
Reg: Mar 3 '17 / Member
...48
11: Marzena Malakhova
Reg: Dec 21 '08 / Mem: Jan 22 '16
...48
12: Natalia Vlasova
Reg: Nov 2 '18
...47
13: Pavel Altukhov
Reg: Sep 24 '99 / Mem: Sep 28 '17
...44
14: Tretyak
Reg: Apr 11 '07
...35
15: Mark Rabkin
Reg: Sep 27 '08 / Mem: Sep 27 '12
...32
16: Stanislav Korobov
Reg: Jul 5 '07 / Mem: Jul 21 '08
...32
17: Michael Sarni
Reg: Jun 27 / Mem: Jun 27
...28
18: Cherepanov
Reg: Jan 27 '02 / Mem: Sep 14 '05
...28
19: Evgeni Kushch
Reg: Oct 31 '13 / Mem: Apr 29 '15
...28
20: Alexander Konosov
Reg: Dec 6 '02 / Mem: Nov 22 '04
...24
21: Andrei Zolotukhin
Reg: Jun 4 '10
...21
22: Vanda Nissen
Reg: Nov 21 '05 / Mem: Feb 18 '08
...20
23: interprivate
Reg: May 15 '09
...20
24: Enote
Reg: Sep 9 '05 / Mem: Sep 4 '07
...20
25: Ludmilla BIRAULT
Reg: Jun 11 '13
...19
26: Irina Stanford
Reg: Sep 20 '10 / Mem: Sep 12 '11
...18
27: Tatiana Nikitina
Reg: Oct 12 '10 / Mem: Oct 14 '11
...16
28: Natallia Andranaki
Reg: May 2 / Mem: May 5
...16
29: IrinaN
Reg: Oct 30 '17
...16
30: Elina Semykina
Reg: May 9 '03 / Mem: Apr 23 '09
...15
31: Doctor Alex
Reg: Jan 3 '10
...12
32: Marlin31
Reg: Feb 18 '16
...12
33: svetlana cosquéric
Reg: Aug 10 '07 / Mem: Dec 10 '08
...12
34: ImPad
Reg: Dec 12 '19
...8
35: Natalia Novichenko
Reg: Mar 30 '18 / Mem: Sep 30
...8
36: Iryna Bulanova
Reg: Jun 1 / Mem: Jun 1
...8
37: DT SM
Reg: Feb 3 '09
...8
38: Farkhod Isaev
Reg: Mar 28 '05 / Mem: Dec 11 '06
...8
39: Natalia Potashnik
Reg: Mar 17 '04 / Mem: Aug 8 '04
...8
40: Tetiana Tkachenko
Reg: Mar 14 '09 / Mem: Dec 12 '17
...8
41: Madina Pogodaeva
Reg: Nov 15 '17 / Mem: Sep 18
...8
42: Alexander Grabowski
Reg: Jun 5 '11
...4
43: Olga Sushytska
Reg: Aug 12 '19 / Mem: Dec 3 '19
...4
44: Dimitri Zybin
Reg: Aug 18 '08
...4
45: Oleksandr Mandzhos
Reg: Sep 12 '15 / Mem: Dec 21 '18
...4
46: Nataliia Gorina
Reg: Mar 20 '10 / Member
...4
47: Oksana Liash
Reg: Nov 19 '10 / Mem: May 25 '19
...4
48: Ksenia ILINSKA
Reg: Feb 3 '04 / Mem: Dec 1 '07
...4
49: Dmitri Shemonaev
Reg: Feb 4 '01
...4
50: Ekaterina Yakushcheva
Reg: Apr 21 '07 / Mem: Nov 5 '08
...4

지난 12개월

사용자(비프로)프로
1: Natalie
Reg: Jan 3 '00 / Mem: Jan 9 '02
...1954
2: Igor Andreev
Reg: Jul 9 '06
...476
3: Evgeni Kushch
Reg: Oct 31 '13 / Mem: Apr 29 '15
...338
4: didimblog
Reg: Mar 3 '17 / Member
...329
5: hawkwind
Reg: Jan 7 '08
...321
6: Stanislav Korobov
Reg: Jul 5 '07 / Mem: Jul 21 '08
...283
7: Tatiana Bobritsky
Reg: Feb 1 / Mem: Mar 13
...223
8: Margarita Vidkovskaia
Reg: Jan 22 '14 / Mem: Sep 26 '16
...202
9: Oleg Lozinskiy
Reg: Jul 6 '12 / Mem: Jul 9 '12
...173
10: Marzena Malakhova
Reg: Dec 21 '08 / Mem: Jan 22 '16
...163
11: Gulliette
Reg: Jul 31 '15 / Member
...155
12: Natalia Vlasova
Reg: Nov 2 '18
...129
13: interprivate
Reg: May 15 '09
...127
14: Lesia Kutsenko
Reg: May 15 / Mem: Jun 29
...126
15: Marlin31
Reg: Feb 18 '16
...125
16: Doctor Alex
Reg: Jan 3 '10
...120
17: Cherepanov
Reg: Jan 27 '02 / Mem: Sep 14 '05
...114
18: Tetiana Tkachenko
Reg: Mar 14 '09 / Mem: Dec 12 '17
...103
19: Vanda Nissen
Reg: Nov 21 '05 / Mem: Feb 18 '08
...96
20: Pavel Altukhov
Reg: Sep 24 '99 / Mem: Sep 28 '17
...91
21: Igor_2006
Reg: Aug 2 '09 / Mem: Jun 13 '11
...87
22: Sergey Zubtsov
Reg: Jan 4 '08 / Mem: Jan 18 '08
...84
23: svetlana cosquéric
Reg: Aug 10 '07 / Mem: Dec 10 '08
...68
24: Nataliia Gorina
Reg: Mar 20 '10 / Member
...64
25: Mikhail Zavidin
Reg: Sep 25 '10
...62
26: mas63
Reg: Nov 25 '05 / Mem: Dec 15 '05
...61
27: Mark Rabkin
Reg: Sep 27 '08 / Mem: Sep 27 '12
...52
28: Vladimir Vaguine
Reg: Feb 14 '01 / Mem: Dec 4 '06
...52
29: Taisiia_MD
Reg: Sep 17 '14 / Mem: Dec 30 '16
...51
30: Natalia Potashnik
Reg: Mar 17 '04 / Mem: Aug 8 '04
...48
31: Alexander Konosov
Reg: Dec 6 '02 / Mem: Nov 22 '04
...48
32: Tatiana Nikitina
Reg: Oct 12 '10 / Mem: Oct 14 '11
...48
33: Enote
Reg: Sep 9 '05 / Mem: Sep 4 '07
...44
34: DT SM
Reg: Feb 3 '09
...44
35: Anna Chalisova
Reg: Nov 21 '18 / Mem: May 20 '19
...40
36: Michael Sarni
Reg: Jun 27 / Mem: Jun 27
...40
37: Elena Ivanova
Reg: Nov 4 '08
...40
38: Landsknecht
Reg: Feb 26 '14 / Mem: Apr 27 '15
...39
39: Tretyak
Reg: Apr 11 '07
...35
40: Turdimurod Rakhmanov
Reg: Apr 16 '09 / Mem: Aug 20 '14
...35
41: Oleksandr Mandzhos
Reg: Sep 12 '15 / Mem: Dec 21 '18
...32
42: Natallia Andranaki
Reg: May 2 / Mem: May 5
...28
43: Igor Arefyev
Reg: Feb 2 '17 / Mem: Jun 5 '17
...28
44: Vladyslav Golovaty
Reg: Sep 27 '10 / Mem: Oct 6 '10
...24
45: Ksenia ILINSKA
Reg: Feb 3 '04 / Mem: Dec 1 '07
...24
46: Roman Asabin
Reg: Aug 29 '19
...24
47: Viacheslav Silkin
Reg: Jan 5 '09
...24
48: Irina Stanford
Reg: Sep 20 '10 / Mem: Sep 12 '11
...22
49: Andrei Zolotukhin
Reg: Jun 4 '10
...21
50: Igor Volosyanoy
Reg: Aug 3 '09 / Mem: Sep 6 '15
...20

모든 시간

사용자(비프로)프로
1: Natalie
Reg: Jan 3 '00 / Mem: Jan 9 '02
(8)20130
2: Stanislav Korobov
Reg: Jul 5 '07 / Mem: Jul 21 '08
(38)3553
3: Pavel Nikonorkin
Reg: Oct 26 '06 / Mem: Dec 4 '07
(12)3370
4: Evgeni Kushch
Reg: Oct 31 '13 / Mem: Apr 29 '15
(8)2658
5: Maksym Nevzorov
Reg: Mar 19 '06
(16)2643
6: Leila Usmanova
Reg: Dec 24 '04 / Mem: Apr 5 '05
(12)2639
7: Margarita Vidkovskaia
Reg: Jan 22 '14 / Mem: Sep 26 '16
...2616
8: hawkwind
Reg: Jan 7 '08
...2253
9: Igor_2006
Reg: Aug 2 '09 / Mem: Jun 13 '11
...2036
10: mas63
Reg: Nov 25 '05 / Mem: Dec 15 '05
(11)1911
11: Pavel Venediktov
Reg: Oct 20 '99
...1860
12: Andrey Svitanko
Reg: Nov 16 '13 / Mem: May 27 '14
...1772
13: Martinique
Reg: Feb 24 '03
...1691
14: Alieksei Seniukovich
Reg: Sep 24 '08
(16)1671
15: Igor Andreev
Reg: Jul 9 '06
(8)1577
16: Doctor Alex
Reg: Jan 3 '10
...1528
17: Cherepanov
Reg: Jan 27 '02 / Mem: Sep 14 '05
(12)1380
18: Alexander Vorobyev
Reg: Jul 13 '06 / Mem: Dec 1 '07
(4)941
19: GhostLibrarian
Reg: Aug 14 '07
(4)936
20: Marina Aleyeva
Reg: Mar 2 '03
...927
21: Ann Nosova
Reg: Dec 29 '03
(64)925
22: Marina Mrouga
Reg: Oct 22 '03
(2)825
23: Vladimir Vaguine
Reg: Feb 14 '01 / Mem: Dec 4 '06
(8)710
24: Marlin31
Reg: Feb 18 '16
...678
25: Vladimir Bragilevsky
Reg: Jan 15 '05
(4)668
26: Marzena Malakhova
Reg: Dec 21 '08 / Mem: Jan 22 '16
...653
27: Oleg Lozinskiy
Reg: Jul 6 '12 / Mem: Jul 9 '12
...636
28: Nina Nikitina
Reg: Sep 8 '07 / Mem: Dec 9 '08
...617
29: Olga Avdeeva
Reg: Dec 22 '11
...616
30: Ol_Besh
Reg: Feb 23 '03
(4)613
31: Tatiana Nikitina
Reg: Oct 12 '10 / Mem: Oct 14 '11
...548
32: Erzsébet Czopyk
Reg: Oct 18 '05 / Mem: Dec 19 '06
(8)503
33: Vladyslav Golovaty
Reg: Sep 27 '10 / Mem: Oct 6 '10
(4)478
34: didimblog
Reg: Mar 3 '17 / Member
...476
35: interprivate
Reg: May 15 '09
...466
36: svetlana cosquéric
Reg: Aug 10 '07 / Mem: Dec 10 '08
(8)452
37: Mark Rabkin
Reg: Sep 27 '08 / Mem: Sep 27 '12
...444
38: Ksenia ILINSKA
Reg: Feb 3 '04 / Mem: Dec 1 '07
(4)436
39: Igor Boyko
Reg: Apr 11 '07
(4)411
40: Taisiia_MD
Reg: Sep 17 '14 / Mem: Dec 30 '16
(4)408
41: Enote
Reg: Sep 9 '05 / Mem: Sep 4 '07
...394
42: AndriyRubashnyy
Reg: Jun 8 '07 / Member
(8)369
43: Joseph Kovalov
Reg: Jan 16 '02
(8)361
44: Vitaly Ashkinazi
Reg: Nov 1 '99 / Mem: Dec 11 '06
(8)357
45: Kirill Semenov
Reg: Feb 16 '03 / Mem: Aug 18 '04
(4)348
46: erika rubinstein
Reg: Mar 15 '05 / Mem: Mar 18 '11
...339
47: Anton Konashenok
Reg: Dec 1 '06
(4)327
48: olganet
Reg: Sep 12 '02
(20)312
49: Olga Theobald
Reg: Oct 8 '14
...309
50: Landsknecht
Reg: Feb 26 '14 / Mem: Apr 27 '15
...298
여기에 나타나는 포인트 합계는 (비프로) 및 프로 수준의 질문에 대한 것입니다.
명부의 순위는 오직 프로 포인트 합계에 의해 결정됩니다.
회원들의 이름은 클릭할 수 있습니다 – 그러나 실용 언어쌍에 한합니다

Your current localization setting

Korean

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • 용어 검색
  • 일거리
  • 포럼
  • Multiple search