Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 9 pol>eng wynikające z konieczności ich stosowania imposed by the need to comply with them pro closed no
4 Oct 8 pol>eng holding faktyczny de facto holding company pro closed no
4 Oct 7 pol>eng szpital jednoimienny dedicated COVID-19 hospital // dedicated COVID-19 centre // dedicated COVID-19 care unit pro closed ok
- Oct 5 pol>eng minister ds. światopogłądu Ideology Minister // Left-Wing Ideology Minister // Minister for Fighting Left-Wing Ideology pro closed no
4 Sep 29 pol>eng zarządca bankruptcy trustee pro closed no
4 Sep 25 pol>eng rozksięgowanie składki allocate the premiums // make the relevant accounting allocation for the premiums pro closed no
- Sep 25 pol>eng niedopłata składki ubezp. outstanding premiums // outstanding insurance premium payments pro closed no
4 Jul 3 pol>eng wynajmujący lessor pro closed no
- Jun 27 pol>eng kierownik gospodarczy (szkoły) School Caretaker // School Premises Manager pro closed ok
- Jun 24 pol>eng na poziomie specyfikowania szczegółowej linii Faktury at the individual line item level of the invoice pro closed ok
- Jun 17 pol>eng serwis contentowy Content as a service // Content services pro open no
- Jun 10 pol>eng konstrukcja nożycowa scissor mechanism pro closed ok
- Jun 3 pol>eng kredyt pod korek falling into a debt trap with cheap credit pro closed ok
4 Jun 3 pol>eng koszty zastępstwa egzekucyjnego costs of legal representation in enforcement proceedings pro closed ok
- May 27 pol>eng w trybie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego by means of a sector-specific open tendering procedure pro closed no
- May 25 pol>eng konstrukcja łukowa z jazdą pośrednią Design of Through Arch Overpass Bridges pro closed ok
- May 21 pol>eng gwarant person with a duty of care // defendant with a duty to intervene pro closed ok
- May 21 pol>eng znamię czasownikowe subjective word // subjective interpretation of pro closed ok
4 May 21 pol>eng poturbowana emocjonalnie emotionally battered pro closed ok
- May 12 pol>eng ryzyko złej daty bad-timing risk // sequence risk pro closed ok
4 May 11 pol>eng transmitent  transferor pro closed no
4 May 11 pol>eng transmitariusz transferee pro closed no
- May 7 pol>eng w powierzonych mi zadaniach indywidualnych all tasks entrusted to me pro closed ok
4 May 7 pol>eng w celu lepszej prezentacji mojej kandydatury. to demonstrate how I would be a good fit for // to discuss my application further pro closed no
4 May 6 pol>eng na podstawie art. 6b ust. 1 w zw. z art.3 ust. 1 pkt.1 itd..... pursuant to Article 6(b)(1) in conjunction with Article 3(1)(1), etc. pro closed no
- May 6 pol>eng czynność bankowa udzielenia kredytu banking credit facilities // banks' granting of loans pro closed ok
- Apr 30 pol>eng zespół śródmiejski central city development pro closed ok
4 Apr 30 pol>eng miejscowość gminna communal towns pro closed no
Asked | Open questions | Answered