Asked | Open questions | Answered 1 2 3 다음   마지막
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 23 '11 eng>pol student mobility wymiana studentów pro open no
- Jul 1 '11 pol>eng odbiór godzin nadliczbowych Time off in exchange for overtime work pro closed ok
4 Jul 1 '11 eng>pol off-dock depot agreement umowa magazynowania poza basenem portowym pro closed ok
- Apr 13 '11 eng>pol fiduciary vs. trustee fiducjariusz a powiernik pro closed no
- Feb 20 '11 eng>pol excess parachute payment suma powyżej (ustalonej) kwoty "złotego" spadochronu pro closed ok
4 Feb 18 '11 eng>pol Section Officer (OI) inspektor sekcji (ds. Obywateli Indii za Granicą) pro closed no
4 Jan 24 '11 pol>eng OC deliktowa tort liability insurance pro closed no
4 Dec 13 '10 pol>eng lokal funkcyjny tied accommodation pro closed ok
4 Dec 9 '10 eng>pol Trade Metrology Act prawo o miarach pro closed no
4 Dec 2 '10 pol>eng ulgi inwestycyjne investment tax credit pro closed ok
- Jul 1 '10 eng>pol visitation pożegnanie w domu pogrzebowym pro closed no
- Jun 23 '10 eng>pol CO/AGY firma/agencja pro closed no
4 Jun 2 '10 eng>pol fiscal warehouse skład podatkowy pro closed ok
4 Apr 3 '10 eng>pol legal incapacity brak zdolności prawnej / niezdolność do działań prawnych pro closed ok
4 May 11 '09 eng>pol Association of the European Bed Feather and Bedding Industries Europejskiego Zrzeszenia Przemysłu Pierzarskiego i Wyrobów Pościelowych pro closed ok
4 Jan 17 '09 eng>pol interpleading summons powództwo ekscydencyjne / interwencyjne pro closed ok
- Jan 17 '09 pol>eng wada kwalifikowana decyzji qualified defect of (the/a) decision pro closed no
- Nov 24 '08 ita>pol legge-provvedimento środek legislacyjny pro just_closed no
4 Dec 29 '08 eng>pol claim seniority zastrzeżenie (zasady) starszeństwa pro closed ok
4 Jun 15 '08 pol>eng Rejestr Dłużników Transportowych Register of Transport Debtors pro closed ok
- Jun 15 '08 pol>eng sprawa z powództwa action brought by // suit brought / filed by pro closed ok
4 Apr 19 '08 eng>pol final release order documents nakaz całkowitego zwolnienia pro closed no
4 Apr 19 '08 eng>pol deceased deposit certificate certyfikat depozytowy zmarłego / certifilat poświadczający depozyt zmarłego pro closed ok
4 Apr 18 '08 pol>eng udział własny ubezpieczonego deductible / co-payment pro closed ok
- Apr 17 '08 pol>eng studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego land use plan pro closed ok
1 Apr 2 '08 eng>pol overhanging projection przewieszenie / nadwieszenie / nadwieszony występ pro closed no
- Mar 29 '08 eng>pol right of quiet enjoyment prawo do niezakłóconego korzystania pro closed ok
- Mar 14 '08 pol>eng Departament Badań Znaków Towarowych Trademark Examination Department pro closed no
- Mar 7 '08 eng>pol ADOPTIVE ADMISSION przyjęcie (faktów) do wiadomości pro just_closed no
- Mar 7 '08 eng>pol finding of fact hearing przesłuchanie w celu stwierdzenia / ustalenia faktów pro closed ok
4 Feb 27 '08 eng>pol HAR agreement porozumienie / licencja HAR pro closed no
4 Jan 27 '08 eng>pol IN RE: W sprawie pro closed ok
4 Dec 28 '07 pol>eng L.op. assessment / report reference number /// assessment number pro closed ok
4 Dec 27 '07 eng>pol Establishment Directive dyrektywa dotyczącą świadczenia usług przez prawników pro closed ok
4 Dec 26 '07 eng>pol financial inclusion włączenie finansowe pro closed ok
4 Dec 16 '07 eng>pol exhibit załącznik pro closed ok
- Dec 7 '07 pol>eng ciężar realny actual burden pro closed ok
- Nov 29 '07 eng>pol censure nagana pro closed ok
4 Nov 26 '07 eng>pol client of record uprawniony / zarejestrowany klient pro closed no
3 Nov 19 '07 eng>pol Council on Tribunals Rada Trybunałów pro closed no
4 Nov 8 '07 pol>eng założyć księgę wieczystą set / establish / open / start a/the land and mortgage register pro closed no
4 Nov 8 '07 pol>eng nieruchomość gruntowa land property / real estate parcel / parcel of land pro closed no
4 Nov 4 '07 pol>eng Przyjęcie zewnętrzne goods / materials received notes - GRN pro closed no
- Nov 4 '07 eng>pol (qesas or retribution) (qesas lub odwet/zemsta) pro closed ok
4 Oct 27 '07 pol>pol k.230-232 karta 230-232 pro closed no
4 Oct 25 '07 pol>eng zafałszowany adulterateD pro closed ok
4 Oct 11 '07 eng>pol policy push nacisk polityczny pro closed no
4 Oct 11 '07 eng>pol demarche działania dyplomatyczne pro closed no
4 Oct 8 '07 eng>pol scraper zgarniarka pro closed ok
4 Oct 6 '07 eng>pol fish trade stakeholder interests udziały uczestników handlu/obrotu rybami pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 다음   마지막