Asked | Open questions | Answered 1 2 3 다음   마지막
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Mar 6 '09 pol>eng pas drogowy roadway cross section pro closed no
4 Dec 14 '15 pol>eng pod korek filled to capacity pro closed no
4 Jul 6 '15 pol>eng Kopalniane zaplatacze lin stalowych wire rope splicing kits for mining companies pro closed ok
4 Nov 4 '13 pol>eng dyplom morski Seafarer Certificate of Competency pro closed ok
- Jun 14 '13 pol>eng Problem czasu propagacji poprawki correction propagation time problem pro open no
- Jan 9 '13 pol>eng zamiennik aftermarket cartridge pro closed no
4 Sep 6 '12 pol>eng kontrola z powietrza Flight Inspection System (FIS) pro closed ok
4 Jun 21 '12 pol>eng kat. "c" draft category "C" pro closed ok
4 Jun 20 '12 pol>eng magazyn logiczny logical warehouse pro closed ok
- Jun 14 '12 pol>eng działać na urządzeniu be supported by the equipment/hardware pro closed ok
4 Jun 15 '12 pol>eng sztuczna konstrukcja artificial obstacles pro closed ok
4 Apr 24 '12 pol>eng młynek wolnoobrotowy low-speed granulator pro closed ok
- Apr 16 '12 pol>eng przeniesienie momentu obrotowego na wał silnika torque transfer to the extension shaft pro closed no
4 Apr 17 '12 pol>eng zawór sterowania podwoziem landing gear control valve pro closed ok
4 Apr 16 '12 pol>eng unieruchomienie śmigła propeller stoppage pro closed ok
4 Apr 16 '12 pol>eng wskaźnik stanu podwozia landing gear indicator lights pro closed no
4 Apr 16 '12 pol>eng symetria dobiegu continue to keep the aircraft aligned with the runway during the landing roll pro closed no
4 Apr 16 '12 pol>eng golenie główne pozostały schowane main landing gear failed to extend/remained retracted pro closed ok
4 Apr 15 '12 pol>eng cechy wytrzymałościowe survivability characteristics pro closed ok
4 Apr 15 '12 pol>eng kabina w samolocie szkoleniowym aft cockpit of a trainer aircraft pro closed ok
4 Apr 14 '12 pol>eng zablokować się (o goleni przedniej w samolocie) na zamkach locked pro closed no
4 Apr 13 '12 pol>eng masa szklana molten glass pro closed ok
4 Apr 13 '12 pol>eng wyższy pilotaż advanced flight maneuvers pro closed no
- Feb 28 '12 pol>eng Ochrona przed zmiażdżeniem palców protection against finger crushing hazard pro closed ok
4 Feb 22 '12 pol>eng Zbiornik wyrów.glównego zesp.hamulc fluid reservoir of the main brake system pro closed ok
4 Feb 15 '12 pol>eng realizować temat (np lekcji) cover the class topic pro closed no
4 Jan 9 '12 pol>eng rejs na nocowanie routing with the aircraft staying overnight pro closed no
4 Dec 23 '11 pol>eng Nadzór Wodny water management station pro closed no
4 Dec 5 '11 pol>eng orzeczenie techniczne technical opinion pro closed no
- Dec 3 '11 pol>eng względy obronności lub bezpieczeństwa państwa defence or national security considerations pro closed ok
4 Nov 26 '11 pol>eng jacht balastowo-mieczowy centerboard/ballast keel sailboat pro closed ok
4 Nov 24 '11 pol>eng Prawa Główka Wejściowa starboard entrance beacon pro closed ok
4 Nov 24 '11 pol>eng na półsucho semi-dry cleaning pro closed ok
4 Nov 24 '11 pol>eng grozić zniszczeniem present a (potential) hazard to the walls pro closed ok
4 Nov 23 '11 pol>eng surowiec rzeźny poultry for slaughter pro closed ok
- Nov 10 '11 pol>eng loty dyspozycyjne non-scheduled flights pro closed ok
4 Nov 3 '11 pol>eng urządzenia inertyzujące inerting devices pro closed ok
4 Oct 26 '11 pol>eng NRS engine number pro closed ok
4 Oct 24 '11 pol>eng czarny lobbing illegal lobbying pro closed ok
- Oct 18 '11 pol>eng elastyczny przewód fuel flex line pro closed no
- Oct 12 '11 pol>eng współczynnik zgodności conformity coefficient pro closed ok
3 Oct 12 '11 pol>eng specjalność naziemna non-flying program pro closed no
4 Oct 12 '11 pol>eng specjalność lotna flying program pro closed no
4 Oct 11 '11 pol>eng kierunek parzysty even direction pro closed ok
4 Oct 10 '11 pol>eng pluton rozpoznawania skażeń contamination detection platoon pro closed ok
- Oct 11 '11 pol>eng niskopułapowy przelot low altitude flight pro closed ok
4 Oct 6 '11 pol>eng Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III Stopnia facility security clearance (FSC) pro closed ok
4 Sep 15 '11 pol>eng szkoła latania air training school pro closed no
4 Jul 14 '11 pol>eng dajnik pressure transmitter pro closed ok
4 Jul 13 '11 pol>eng moździerzowy pocisk obserwacyjny mortar(-launched) surveillance round pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 다음   마지막