Asked | Open questions | Answered 1 2 3 다음   마지막
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 17 '19 pol>eng Oprawa listowowa strip light fixture/fitting pro closed ok
- Oct 24 '18 pol>eng całość all ingredients pro closed ok
3 Oct 24 '18 pol>eng synteza dziejów historical overview pro closed no
4 Jun 2 '18 pol>eng j.z. outdoor unit pro closed ok
4 Jun 2 '18 pol>eng j.w. indoor unit pro closed ok
- Feb 28 '18 pol>eng realizować zlecenie lead time pro closed no
- Oct 30 '17 pol>eng obsługa support pro open no
- Oct 20 '17 pol>eng cel purpose pro closed no
- Oct 20 '17 pol>eng oferty sklepów selection of shopping pro open no
- Jul 10 '17 pol>eng relacyjno-obiektowa baza danych object-oriented relational database pro open no
4 Nov 29 '16 pol>eng koszt własny produktu product cost pro closed no
4 Nov 29 '16 pol>eng według pozycji kalkulacyjnych according to cost calculation items (or manufacturing cost components) pro closed no
4 Sep 11 '16 pol>eng moc w parze steam output pro closed no
4 Sep 6 '16 pol>eng na wpół rzemieślniczych half populated by craftsmen pro closed ok
4 Aug 30 '16 pol>eng łącznik sprzęgłowy coupler pro closed no
4 Jul 26 '16 pol>eng kompetencja stanowiskowa position competency pro closed no
4 Jun 22 '16 pol>eng wiązka beam pro closed no
4 Jun 13 '16 pol>eng samoistna awaria intrinsic failure pro closed ok
4 Jun 4 '16 pol>eng montaż pomiarów installation of measuring equipment pro closed no
- Apr 15 '16 pol>eng słownik platformy platform termbase pro closed ok
- Apr 6 '16 pol>eng pracownik kancelaryjny document management officer/employee pro closed no
- Mar 15 '16 pol>eng nastawiany i zadawany z zewnątrz set and adjusted remotely pro closed ok
- Mar 10 '16 pol>eng w nikłym stopniu barely pro closed ok
- Feb 17 '16 pol>eng językowe uwarunkowania linguistic constraints pro closed no
4 Feb 6 '16 pol>eng styk z Internetem internet interface pro closed no
- Feb 3 '16 pol>eng wystarczająco wysoki poziom good enough pro closed ok
4 Dec 22 '15 pol>eng algorytm doboru poziomu (skill) level matching algorithm pro closed no
- Dec 13 '15 pol>eng światło komórki cell(ular) lumen pro closed ok
4 Oct 9 '15 pol>eng wyłonić identify pro closed ok
- Oct 9 '15 pol>eng prowadzić offer pro closed ok
4 Oct 8 '15 pol>eng punkt włączenia (service line) connection point pro closed no
4 Oct 2 '15 pol>eng krążące zero circulating/rotating zero pro closed ok
4 May 12 '15 pol>eng metody wskaźnikowe indicator methods pro closed ok
- May 12 '15 pol>eng przekazać na wejście to pass as input (parameters/arguments) pro closed no
4 May 4 '15 pol>eng obieg gazów cieplarnianych exchange of greenhouse gases pro closed no
- Apr 2 '15 pol>eng ochrona gatunków chronionych (rośliny) protection of endangered (plant) species pro closed ok
- Apr 1 '15 pol>eng zmienna nieakceptowana unacceptable variable pro closed ok
4 Mar 24 '15 pol>eng wystrzegać się jak diabeł święconej wody avoid sth as/like the devil avoids holy water pro closed ok
4 Feb 11 '15 pol>eng uwspółbieżnienie making sth concurrent pro closed no
4 Jan 26 '15 pol>eng zagrycha bite pro closed no
- Jan 20 '15 pol>eng podmiot umiejscowiony 'I' situated pro closed no
- Dec 19 '14 pol>eng układ znaku uniwersalnego sign circuit pro closed ok
4 Nov 29 '14 pol>eng kaplica rodowa family chapel pro closed ok
4 Nov 20 '14 pol>eng uruchomienie kontrolne test run pro closed ok
- Nov 13 '14 pol>eng prawidłowości rules pro closed ok
- Nov 2 '14 pol>eng C.K. Komenda XI Korpusu Imperial and Royal 11th Corps Headquarters pro closed no
4 Oct 9 '14 pol>eng import logic algorytm/mechanizm importu (danych) pro closed no
- Oct 6 '14 pol>eng przebieg czasowy time series pro closed ok
- Oct 2 '14 pol>eng zasady ewidencji procedury przetwarzania danych data processing procedure recording rules pro closed ok
- Sep 12 '14 pol>eng zachowalność morbidity (rate) pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 다음   마지막