Asked | Open questions | Answered 1 2 3 다음   마지막
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Feb 26 '19 pol>eng przejście dla pieszych kategorii E Level crossing for pedestrians pro closed ok
- Jul 3 '16 pol>eng haczyk/ptaszek przy ocenach zaliczenie pro open no
4 Jul 22 '14 pol>eng archiwum wyodrębnione classified achives pro closed no
4 Jul 23 '14 pol>eng pieluchowanie diapering pro closed no
4 Jul 19 '14 pol>eng Kostka boczna podudzia lewego Left lateral malleolus pro closed ok
- Jul 16 '14 pol>eng kostka ISO ISO connector pro closed no
4 May 27 '14 pol>eng pastwisko vs. połonina vs. polana vs. hala pasture pro closed no
- May 1 '14 pol>eng Ryzyko zakłóceń przepływów środków pieniężnych cash flow distortion risk pro closed ok
4 Mar 8 '14 pol>eng j.m. i w.h.s. jednostka mieszkalna i węzeł higieniczno-sanitarny pro closed no
- Feb 23 '14 pol>eng Chcę mieć ciastko i zjeść ciastko I want to have cake and eat it (too0 pro closed ok
4 Feb 21 '14 pol>eng frakcja surowcowa tu: recyclable (waste) material(s), items pro closed no
4 Feb 19 '14 pol>eng Zawór odcinający kulowy kołnierzowy do gazu flange/flanged ball valve for gas shut-off pro closed ok
- Feb 7 '14 pol>eng Maska ściągająco- wygładzająca astringent and soothing mask pro closed no
- Jan 27 '14 pol>eng sąd właściwy dla pozwanego court with jurisdiction over the defendant's residence or legal seat pro closed ok
4 Jan 25 '14 pol>eng niemy speech impaired pro closed no
- Jan 16 '14 pol>eng ława miejska magisterial court pro closed ok
4 Jan 16 '14 pol>eng rośliny konopi inne niż włókniste cannabis plants other than fibrous pro closed no
4 Jan 14 '14 pol>eng układ funkcjonalny by functions pro closed no
- Dec 18 '13 pol>eng "gorejące wazony" "burning vases" pro closed no
4 Nov 15 '13 pol>eng kurs debiutu debut rate pro closed no
4 Nov 15 '13 pol>eng przynależność do indeksu ( w kontekście) inclusion in an index pro closed no
- Nov 9 '13 pol>eng drogi wydalania trucizn pathways for excretion of toxins pro closed no
4 Nov 7 '13 pol>eng św. Józef Opiekun Zbawiciela St. Joseph Guardian of the Savior/Saviour pro closed no
4 Nov 3 '13 pol>eng fakturowane roboty. invoiced works pro closed no
4 Oct 24 '13 pol>eng władza sądownicza [the] judiciary pro closed ok
4 Oct 15 '13 pol>eng odizolowane soczewki piaszczyste isolated sandy lenses pro closed ok
- Oct 15 '13 pol>eng spąg osadów limnicznych the floor of limnic sediments/deposits pro closed ok
4 Oct 15 '13 pol>eng zakres determinacji cech gramatycznych scope of determination of grammatical features pro closed no
4 Oct 13 '13 pol>eng sektor rybacki fishing industry (sector) pro closed no
- Oct 11 '13 pol>eng ul. Bielska 12 lok. 3/4 12, Bielska Street, Apt. 3-4 (Suite 3-4) pro closed no
4 Oct 9 '13 pol>eng projekt wykonawczy architektury detailed architectural design pro closed ok
- Oct 6 '13 pol>eng Roleta przesłonowa shutter pro just_closed no
- Sep 30 '13 pol>eng stwierdzono co następuje the following was determined (established) pro closed no
4 Sep 21 '13 pol>eng jezioro zaporowe dammed reservoir pro closed no
- Aug 4 '13 pol>eng odmieniać przez przypadki to decline pro closed no
2 Jul 22 '13 pol>eng przedstawiciel naukowy (w firmie medycznej) science (scientic) officer pro closed no
4 Jul 11 '13 pol>eng instalacja bytowa utility system pro closed no
4 Jul 11 '13 pol>eng Prowadzenie kontroli podawanych doustnie płynów monitoring orally administered fluids pro closed no
4 Jul 8 '13 pol>eng System oczyszczania gazów spalinowych na sucho i mokro Dry and wet flue gas cleaning (treatment) system pro closed ok
4 Jul 8 '13 pol>eng Test na ciepło Hot test pro closed ok
4 Jul 8 '13 pol>eng system jednostrumieniowy single-stream [recycling] system pro closed no
- May 22 '13 pol>eng wysłuchanie obywatelskie public hearing pro closed ok
4 May 14 '13 pol>eng wybryk chuligański hooliganism pro closed no
- Mar 28 '13 pol>eng gnać do przodu ile fabryka dała…. put the pedal to the metal (and off we go) pro closed no
4 Jan 15 '13 pol>eng podmiot liryczny lyric subject pro closed no
- Nov 20 '04 pol>eng operat geodezyjny works as executed survey pro closed no
- Oct 30 '10 pol>eng rygiel spandrel (beam) pro closed no
4 Dec 13 '12 pol>eng schemat przepływowy uboju bydła cattle slaughter flowchart pro closed no
4 Dec 4 '12 pol>eng niedopuszcza się (...) is not allowed pro closed no
4 Dec 4 '12 pol>eng ubój zwierząt rzeźnych animal slaughter pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 다음   마지막