Asked | Open questions | Answered 1 2 3 다음   마지막
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 18 pol>eng panew trójdzielna three piece (air) foil bearing pro just_closed no
- Aug 16 pol>eng teren odsklepiony decommercialized area pro open no
- Apr 30 pol>eng zespół śródmiejski city centre/center complex pro closed ok
- Mar 29 pol>eng Wodomierz MZ type MZ water meter pro closed no
- Mar 25 pol>eng produkt wizerunkowy brand identity product pro closed ok
- Feb 13 pol>eng operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego food processing equipment operator pro open no
4 Nov 29 '19 pol>eng oś łamana articulated axle pro closed ok
4 Sep 24 '19 pol>eng układ o więzach połączonych równolegle i szeregowo system with nodes connected in series and in parallel pro closed no
4 Sep 23 '19 pol>eng jednomiejscowe single point clamping system pro closed no
4 Aug 28 '19 pol>eng skrócenia aksonometryczne axonometric projection forshortenings pro closed ok
4 Aug 28 '19 pol>eng rzut aksonometryczny vs. rzutnia aksonometryczna axonometric projection vs. projection plane pro closed ok
- Jul 1 '19 pol>eng otwory napowietrzające aerating ipenings pro closed ok
4 Apr 30 '19 pol>eng gatunek kawy coffee variety pro closed ok
4 Jan 23 '19 pol>eng rozkładalne produkty organiczne degradable organic products pro closed no
4 Jan 23 '19 pol>eng półprodukt intermediate product pro closed no
- Dec 9 '18 pol>eng stawić się na zgromadzeniu Those who attended the meeting were: pro closed no
4 May 31 '18 pol>eng collar slip fit pasowanie suwliwe kołnierza pro closed no
- May 31 '18 pol>eng Standoffs wsporniki pro closed ok
- Feb 19 '17 pol>eng ochrona pyłoszczelna dustproof protection class 6 pro closed ok
- Jan 26 '17 pol>eng koło pasowe zębate timing pulley, timing sprocket pro closed ok
4 Feb 25 '16 pol>eng przepływ wezbraniowy swelling river flow pro closed ok
- Jun 2 '15 pol>eng wygaszenie znaku handlowego expungement of trademark pro closed ok
4 Sep 9 '14 pol>eng miejsca poślizgu w zawiasach i zamkach sliding surfaces in hinges and locks pro closed ok
- Dec 14 '13 pol>eng Łańcuch taśmowy ladder chain pro closed ok
4 Nov 11 '13 pol>eng temperatura dyżurna minimum temperature hold pro closed no
- Apr 28 '13 pol>eng zdarzenia etapu projektowania milestones pro closed ok
- Jan 30 '13 pol>eng strata pozaeksploatacyjna non-operating loss pro just_closed no
- Oct 18 '12 pol>eng zamek ryglowany kluczem key activated bolt lock pro just_closed no
4 Jul 4 '12 pol>eng nadstawa hutch pro closed ok
- Nov 15 '11 pol>eng piłsudczyk Pilsudski followers pro closed ok
- May 16 '11 pol>eng wypisanie fill in pro closed ok
4 Dec 29 '10 pol>eng (SIMP) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Association of Polish Mechanical Engineers & Technicians pro closed no
- Oct 16 '10 pol>eng kosztela Granny Smith pro closed ok
3 Sep 29 '10 pol>eng przetłoczenie embossed area pro closed ok
4 Sep 11 '10 pol>eng włącznik masowy battery ground switch pro closed ok
- Jun 30 '10 pol>eng przykaszanie pielęgnacyjne lawn maintenance/care (trimming) pro just_closed no
- Apr 3 '10 pol>eng teatr rewiowy variete theatre pro closed ok
4 Mar 30 '10 pol>eng Ostateczne vs. Przedsądowe wezwanie do zapłaty final pre-litigation request for payment pro closed ok
4 Mar 21 '10 pol>eng taśmy dylytacyjne dilation joint strips pro closed ok
- Feb 14 '10 pol>eng występować o rozwiązanie termination pro closed no
- Jan 25 '10 pol>eng najbliższe przekroczenie granicy earliest border crossing pro closed ok
- Jan 20 '10 pol>eng warsztat oponiarski tire shop/service pro closed ok
4 Dec 29 '09 pol>eng patent do kładzenia masztu (sailboat) mast stepping system (patent) pro closed no
4 Aug 9 '09 pol>eng zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne i przydrożne woodlots and roadside shrubs pro closed no
- Jul 11 '09 pol>eng wzorce kontroli inspection standards pro closed ok
4 Jul 5 '09 pol>eng specjalność konstrukcyjno-budowlana civil engineering & construction (license) pro closed no
- Jul 4 '09 pol>eng ocena wplywu deformacji na nosnosc stalowej konstrukcji evaluation pro just_closed no
3 Jun 29 '09 pol>eng rynna podajnika wibracyjnego vibratory feeder chute pro closed no
- May 9 '09 pol>eng Pętla fazowej regulacji częstotliwości z trójstanowym detektorem fazy closed loop frequency control system with three state phase detector pro just_closed no
- May 7 '09 pol>eng łapacz ognia flame catcher pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 다음   마지막