Asked | Open questions | Answered 1 2 3 다음   마지막
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 19 pol>eng regulamin korzystania z serwisu (site) rules and regulations pro open no
- Oct 10 eng>pol Subchapter S Election wniosek o rejestarcję jako korporacja (typu) S pro open no
- Oct 10 eng>pol name control nazwa skrócona (przedsiębiorcy) pro closed no
- Oct 8 pol>eng umowa jest zagrożona trade pact in doubt pro open no
4 Oct 5 pol>eng minister ds. światopogłądu citizens’ affairs and “European identity (issues)” post pro closed no
4 Sep 14 pol>eng zastępcza kara (pozbawienia wolności) substitute imprisonment, alternative sentence of imprisonment pro closed no
- Aug 20 pol>eng pozwem statement of claim pro closed ok
- Aug 19 pol>eng wyprzedzanie na trzeciego double passing pro closed ok
- Aug 13 eng>pol the default of the father having been previously entered herein niewywiązanie się (wpisanego tu ojca) z przyjetych zobowiązań pro open no
- Aug 13 pol>eng paczka wierzytelności case file pro closed ok
- Aug 9 eng>pol challenge zarzut (przeciw ekstradycji) pro just_closed no
- Aug 9 eng>pol challenge apelacja pro just_closed no
- Aug 5 eng>pol appear on complaint and counterclaim (adwokaci/prawnicy) reprezentujący obie strony pro closed no
- Aug 5 pol>eng trafi do zamrażarki will be / will end up shelved pro closed ok
- Aug 5 eng>pol National Referral Mechanism krajowe mechanizmy referencji/referencyjne pro open no
- Aug 5 eng>pol National Referral Mechanism narodowy system skierowań pro open no
- Aug 4 eng>pol conclusive grounds decision decyzja końcowa pro open no
4 Jul 31 eng>pol assigned scedowany/a pro closed no
- Jul 28 pol>eng ...udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej lub na swojej stronie internetowej ... publishing of the information in the Public Information Bulletin of the Authorised Entity or ... pro open no
4 Jul 26 eng>pol aggrieved sum zadośćuczynienie, odszkodowanie pro closed ok
- Jul 26 eng>pol ready, able and willing to complete gotowy, kompetentny i skłonny do sfinalizowania pro closed no
- Jul 25 eng>pol sold subject to sprzedana z uwzględnieniem poniższych/następujących pro closed no
- Jul 25 eng>pol Appearance Consent and Release zgoda i upoważnienie pro closed ok
- Jul 24 eng>pol plus two counterparts plus dwie kopie pro closed no
4 Jul 24 eng>pol no adverse claim on the Property brak roszczeń (i/lub) ograniczeń w stosunku do posiadłości/nieruchomości pro closed no
- Jul 23 eng>pol draw the income for yourself pobrać/wypłacić dochód sobie/dla siebie pro open no
4 Jul 22 pol>eng odtworzyć zaginiony wyrok to restore/reconstitute lost (court) verdict pro closed ok
4 Jul 21 eng>pol efforts współpraca pro closed no
4 Jul 21 eng>pol maintain complete silence against intruders zachować tajemnicę wobec osób trzecich, nieudostępniać informacji osobom trzecim pro closed no
4 Jul 20 pol>eng alimentowana supported child pro closed ok
- Jul 18 pol>eng utraci prawo na rzecz relinquish ownership rights to pro closed no
- Jul 12 pol>eng Zastrzeżenia Prawnie zobowiązujące egally binding proviso pro closed ok
- Jul 10 pol>eng zajmujący seizing pro open no
- Jul 9 eng>pol by way of identification stwierdzenie/weryfikacja tożsamości (na podstawie dokumentu tożsamości) pro closed ok
4 Jun 28 pol>eng zniesienie lokalu damage to the (rental) unit/property pro closed no
- Jun 9 pol>eng celowy deliberate pro closed ok
- Jun 5 pol>eng ciężko przeżywana decyzja heartbreaking decision pro closed ok
- Jun 5 pol>eng ciężko przeżywana decyzja painful/difficult decision pro closed ok
- Jun 3 eng>pol to attain a vested interest kwalifikować się jako spadkobierca pro closed ok
4 Jun 3 eng>pol conviction sheet informacja o karalności pro closed no
- May 21 pol>eng poturbowana emocjonalnie emotionally mauled/mutilated/lacerated pro closed ok
- May 12 pol>eng teren zagospodarowany zielenią greenery area/space pro closed ok
- Apr 22 eng>pol PII principal usługodawca przetwarzania danych osobowych (Personally Identifiable Information, PII) pro open no
- Apr 18 pol>eng powierzchnia ziemi topsoil pro closed no
- Apr 15 pol>eng zlecenie wykonania usług service contract (agreement) pro open no
- Mar 25 pol>eng tel. 018 ******* do 7 tel. 018 xxxxxxx up to 7(pm) pro closed no
- Mar 23 eng>pol Families First Coronavirus Response Act ustawy ws. pomocy dla rodzin ofiar koronawirusa tzw. Families First CoronaVirus Response Act pro closed no
4 Mar 18 eng>pol data-opoly oligopol (informacyjny), bazy danych oligopolu/i pro closed ok
- Mar 14 pol>eng prosimy podac ww, znak oraz PESEL please include/quote the above mentioned symbol ID and PESEL number pro closed no
- Mar 14 pol>eng prosimy podac ww, znak oraz PESEL please include/quote the above mentioned mark and PESEL number pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 다음   마지막