Asked | Open questions | Answered 1 2 3 다음   마지막
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Oct 12 eng>pol graphic products projektowanie/techniki graficzne pro closed no
- Sep 28 eng>pol Dual enrollment studia równoczesne pro open no
4 Sep 2 eng>pol medical authorisation zlecenie lekarskie pro closed no
- Aug 31 pol>eng współpracownik co-worker pro closed no
4 Aug 18 eng>pol express missing number problems algebraically rozwiązać równanie z jedną niewiadomą pro closed no
4 Aug 18 eng>pol office hero wzór do nasladowania pro closed no
- Aug 16 pol>eng media partnerskie i patronackie media, partnered and sponored pro closed ok
4 Jul 31 eng>pol Working at greater depth within the expected standard wykazuje postępy na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych. pro closed no
- Jul 30 pol>eng ludzie zabawy fools pro closed ok
4 Jul 19 pol>eng tablice średniego dalszego trwania życia further average life expectancy table pro closed ok
- Jul 2 pol>eng oddział zewnętrzny branch prison pro closed ok
- Jun 24 pol>eng numer wewnętrzny internal phone number pro closed ok
- Jun 17 pol>eng ugruntować to consolidate pro closed no
- Jun 17 pol>eng pogodzić się to reconcile with pro closed no
- Jun 17 pol>eng nie ominęła didn't pass by pro closed ok
- May 4 eng>pol feed (the Velvet Revolution) zaowocować aksamitną rewolucją pro closed ok
- Apr 25 pol>eng setki do wielu tysięcy lat temu hundreds to many thousands of years ago pro closed ok
- Apr 25 pol>eng setki do wielu tysięcy lat temu hundreds and thousands of years ago pro closed ok
- Mar 29 pol>eng nakazywać to force pro closed ok
4 Mar 29 pol>eng historie life stories pro closed no
- Mar 27 pol>eng samo się wydarzyło just came to be pro closed no
- Mar 27 pol>eng spod znaku rooted in (the works of) pro closed no
- Mar 26 pol>eng w przystępny sposób in straightforward manner, in easy to understand language pro closed no
- Mar 1 eng>pol certifiable lunatic upośledzony umysłowo pro open no
4 Feb 23 pol>eng jednostki (RI, ZNRL, MM, R) Units pro closed no
- Feb 23 pol>eng rolniczo użytkowane kompleksy rolne agrarian (use) lands pro closed ok
- Feb 20 eng>pol chip away at the challenges zwalczać wyzwania pro closed no
- Feb 12 pol>eng Niewolnik Skarbowy Order of St John (owned) slave pro closed ok
- Jan 18 eng>pol day 58 aint punk 58. dzień to (już) nie byle co pro closed ok
4 Jan 14 pol>eng osoba niepełnosprawna handicapped person, person with disabilities, disabled person pro closed ok
- Dec 30 '19 eng>pol scale zasięg, pole do wzrostu pro closed ok
4 Dec 26 '19 eng>pol ancillaries zyski poboczne pro closed no
- Dec 19 '19 eng>pol video diet repertuar/upodobania (tele)widza pro closed no
- Dec 18 '19 eng>pol eat what you kill agresywny system wynagrodzeń pro closed no
- Dec 17 '19 eng>pol content draw gama/wachlarz programowy pro closed no
- Dec 17 '19 eng>pol off-shoots produkt pochodny/uboczny pro closed ok
- Dec 17 '19 eng>pol backwater ubocze, obrzeże, prowincja pro closed no
- Dec 6 '19 pol>eng rozwiązanie oznaczeń graficznych explanation of graphic symbols pro closed ok
- Nov 17 '19 pol>eng dziecko panieńskie born to single mother pro closed ok
- Nov 14 '19 pol>eng wyrypa rough-ride pro open no
4 Nov 8 '19 eng>pol biased away from the null [mogą] zawyżać pomiar/ocenę pro closed no
4 Nov 7 '19 pol>eng ryciny heraldyczne heralding drawings/illustrations pro closed ok
- Oct 29 '19 pol>eng szermierka słowna verbal sparring pro closed ok
- Oct 28 '19 pol>eng drobiazg tidbit pro closed no
- Oct 28 '19 eng>pol Jewish judaizm pro closed no
- Oct 28 '19 pol>eng geneza powieści circumstances of the * creation pro closed ok
- Oct 28 '19 pol>eng czytany commonly read pro closed no
- Oct 27 '19 pol>eng zasada budowania principles of (literary) composition pro closed no
4 Oct 27 '19 pol>eng zasada budowania literary composition rules pro closed no
- Oct 26 '19 pol>eng zabawa w literaturę Toying with the literature pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 다음   마지막