https://kor.proz.com/translator-training/course/15511-t%C5%82umaczenia_z_dziedziny_budowy_maszyn_i_powi%C4%85zanych_zagadnie%C5%84_bhp

Tłumaczenia z dziedziny budowy maszyn i powiązanych zagadnień BHP

Formats: Videos
Topics: Getting established in the translation industry
Technical & scientific documents translation
Services and specialization

Course summary
Availability:This training is available on-demand

After you purchase access click here to watch the video.

Language:Polish
Duration:60 minutes
Summary:Wprowadzenie do tłumaczeń z dziedziny budowy maszyn dla początkujących i aktywnych tłumaczy dowolnego języka realizujących zlecenia na język polski. Treść szkolenia oparta wyłącznie na konkretnych przykładach i „gotowych” rozwiązaniach.
Description
Wprowadzenie do tłumaczeń z dziedziny budowy maszyn dla początkujących i aktywnych tłumaczy dowolnego języka realizujących zlecenia na język polski. Treść szkolenia oparta wyłącznie na konkretnych przykładach i „gotowych” rozwiązaniach. Informacje udostępnione w trakcie szkolenia można zastosować bezpośrednio w praktyce. Moduł ten będzie dotyczył w szczególności obrabiarek CNC, sprężarek, maszyn rolniczych i sprzętu BHP.

Course program:

☛ Krótkie omówienie wybranych przykładów często spotykanych w tłumaczeniach rodzajów maszyn i urządzeń: obrabiarek CNC, sprężarek, maszyn rolniczych.
☛ Omówienie ogólnej zasady działania maszyny: napęd, układ przeniesienia napędu, układ wykonawczy.
☛ Omówienie wybranych elementów maszyn, w przypadku których często występują błędne tłumaczenia.
☛ Konwencje w tłumaczeniach z dziedziny budowy maszyn: jednostki, określenia kierunków itp.
☛ BHP w dziedzinie budowy maszyn: powszechnie stosowane zwroty i nazewnictwo podstawowych środków ochrony.
☛ Narzędzia CAT a tłumaczenia w przedmiotowej dziedzinie - dobre praktyki, bazy terminologiczne, przebieg pracy.
Target audience
☛ Początkujący tłumacze
☛ Tłumacze zainteresowani poszerzeniem zakresu specjalizacji
☛ Tłumacze realizujący zlecenia na język polski (z dowolnego języka)
Learning objectives
W trakcie niniejszego szkolenia uczestnik zapozna się z:
☛ Przykładami często spotykanych w tłumaczeniach rodzajów maszyn i urządzeń: obrabiarek CNC, sprężarek, maszyn rolniczych.
☛ Ogólnymi zasadami działania maszyny: napędem, układem przeniesienia napędu, układem wykonawczy.
☛ Wybranymi elementami maszyn, w przypadku których często występują błędne tłumaczenia.
☛ Konwencjami w tłumaczeniach z dziedziny budowy maszyn: jednostkiami, określeniami kierunków itp.
☛ Podstawowymi zagadnieniami BHP w dziedzinie budowy maszyn: powszechnie stosowanymi zwrotami i nazewnictwem podstawowych środków ochrony.
☛ Zastosowaniem narzędzi CAT w przedmiotowej dziedzinie.
Prerequisites
Brak szczególnych wymagań. W trakcie szkolenia pojawią się nieliczne odniesienia (w charakterze przykładów) do języka angielskiego, jednak jest ono skierowane do tłumaczy różnych języków i koncentruje się wokół języka polskiego.
Program
Click to expand
☛ Krótkie omówienie wybranych przykładów często spotykanych w tłumaczeniach rodzajów maszyn i urządzeń: obrabiarek CNC, sprężarek, maszyn rolniczych.
☛ Omówienie ogólnej zasady działania maszyny: napęd, układ przeniesienia napędu, układ wykonawczy.
☛ Omówienie wybranych elementów maszyn, w przypadku których często występują błędne tłumaczenia.
☛ Konwencje w tłumaczeniach z dziedziny budowy maszyn: jednostki, określenia kierunków itp.
☛ BHP w dziedzinie budowy maszyn: powszechnie stosowane zwroty i nazewnictwo podstawowych środków ochrony.
☛ Narzędzia CAT a tłumaczenia w przedmiotowej dziedzinie - dobre praktyki, bazy terminologiczne, przebieg pracy.
Registration and payment information (click to expand)
Click to expand
Price: 20.00 USD
Click on the buy button on the right to purchase your seat

Participation fee includes unlimited access to the recording and handouts provided by the trainer.

How do I purchase the video?

To purchase your seat at this session please click on the "buy" button. After your payment is received, your status will be changed to “registered and paid” and an invoice and receipt of payment will be sent to you for your records.

How do I access the video?

Once the payment is processed you will be able to watch the video here.

Where can I find a certificate of attendance?

A certificate of attendance can be issued upon training completion and as per your request. A certificate of attendance can be downloaded at http://www.proz.com/profile/?show_mode=standard#trainings
Created by
Anna Fitak    View feedback | View all courses
Bio: Anna Fitak is a freelance technical and software translator and outsourcer. A PhD in social sciences , doctoral student of linguistics and computer engineering. For 5 years she has been giving lectures to MTA students and attendees of numerous translation-related conferences. With over 8-year experience in translation she belongs to teams that provide translation for leading software, electronics and industrial equipment manufacturers. With basically no philological background she successfully established her business on her own. Keen CAT user and computer lover. Enjoys constructing useless electrical devices and learning programming languages.
General discussions on this training


Course registration
To view pricing and payment options for this course, you must login to your ProZ.com account.

Do you have any questions about ProZ.com training?
Read the training FAQ »

Still need help? Submit a support request »

Would you like to share your thoughts about the ProZ.com training platform? Click here to discuss this feature in the forums »

Send a colleague information about this course
Your name:
Your friend's name:
Your friend's email:


All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • 용어 검색
  • 일거리
  • 포럼
  • Multiple search