Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Sep 4 pol>eng cyjanowy cyanogen pro just_closed no
- Feb 16 pol>eng o charakterze wodnym water based ingredients pro closed no
- Feb 4 pol>eng [zlecona] Z.O.O (Z.D.D?) zalecana dzienna dawka pro closed ok
- Dec 14 '19 pol>eng jednostka centralna system unit pro closed ok
4 Nov 21 '19 pol>eng aspirantura naukowa post-graduate studies pro closed no
4 Nov 6 '19 pol>eng etylokrzemiany ethyl silicate pro closed no
4 Oct 29 '19 pol>eng masaż logopedyczny therapeutic speech massage pro closed no
- Oct 28 '19 pol>eng drobiazg snippets pro closed no
- Oct 23 '19 pol>eng wszystko jest dla ludzi everything in moderation pro closed ok
- Oct 20 '19 pol>eng przeznaczony do akt office copy pro closed no
4 Sep 25 '19 pol>eng należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek Dues on account of costs incurred for collection and enforcement of (outstanding) contributions: pro closed ok
- Sep 25 '19 pol>eng dogadać się ponad naszymi głowami chum up behind our backs pro closed ok
- Sep 25 '19 pol>eng odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) deduction from Social Insurance Fund pro closed ok
- Sep 19 '19 pol>eng wyczucie rynku to be market savvy pro closed ok
- Sep 17 '19 pol>eng będzie płakała cry like a banshee/ weeping buckets pro closed no
- Sep 15 '19 pol>eng surowiczego stężenia neurotropowego czynnika serum neurotrophic factor levels pro closed no
- Sep 15 '19 pol>eng Odpowiedzialność porządkowa Employees’ liability for maintenance of order pro closed ok
4 Sep 12 '19 pol>eng wytworowe outcome-based approach pro closed no
4 Sep 10 '19 pol>eng cechy dyskwalifikujące produkt disqualifying criteria pro closed no
- Jan 25 '19 pol>eng przelew środków vs transfer deposit vs transfer pro open no
4 Sep 7 '19 pol>eng konstans promocyjny consistent brand elements pro closed ok
4 Sep 5 '19 pol>eng App, Pa amyloid precursor protein, plasminogen activator pro closed no
- Jul 13 '19 pol>eng napawanie laserowe laser cladding pro just_closed no
4 Aug 1 '19 pol>eng taśmy mięśniowe anatomy trains pro closed no
4 Jul 23 '19 pol>eng stacja RS switchgear station pro closed no
- Jul 4 '19 pol>eng wywar technologiczny concentrated stillage pro just_closed no
4 Jul 2 '19 pol>eng wnosić o zawezwanie do próby ugodowej przeciwnika wniosku o zapłatę motion for settlement conference pro closed ok
- Jun 21 '19 pol>eng ustalić przedmiot sporu determine the subject matter of the dispute pro closed ok
- Jun 19 '19 pol>eng opieka faktyczna vs. opieka prawna de facto custody vs. legal custody pro open no
4 Jun 11 '19 pol>eng odcinkowe/guzkowe pogrubienie opłucnej, płucnej, śródpiersiowej, przeponowej segmental / nodular pleural thickening involving visceral, mediastinal and phrenic pleura pro closed ok
- Jun 10 '19 pol>eng przezskórny percutaneous pro open no
Asked | Open questions | Answered