Dansk retsplejeterminologi: Den borgerlige retspleje (civile sager)

Formats: Videos
Topics: Grow your translation business
Services and specialization
Legal translation
Terminology management

Course summary
Availability:This training is available on-demand

Duration: 70 minutes.

After you purchase access click here to watch the video.

Language:Danish
Summary:I dette kursus vil jeg gennemgå de mest oversættelsesrelevante dele retsplejelovens tredje bog "Den borgerlige retspleje", første til tredje afsnit, dvs. kapitlerne 21 til 44a, §§ 224 til 477g (Dog ikke specialprocessen, f.eks. familiesager. Disse procesarter vil blive tilbudt i et senere kursus, hvis der er interesse for det.) Naturligvis med særlig vægt på de områder, der erfaringsmæssigt forekommer ofte/volder problemer i oversættelser. Tag et kig her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=157953#Bog3 - og se, at der er mange interessante emner at give sig i kast med. Hvad med f.eks. terminologien vedrørende (judicielle) "betalingspåkrav"?
Description
I juridisk lingvistik er det vigtige første spørgsmål aldrig "Hvad hedder ....", men derimod "Hvad er ...." Juridisk oversættelse er som kun få andre discipliner karakteriseret ved, at der ikke er nogen konkret reference i den ydre verden, hvortil ord og begreber knytter sig (som i f.eks. teknisk oversættelse). Derfor er det for at opnå et vellykket resultat af oversættelsesprocessen helt afgørende, at man konkret ved, hvad man har med at gøre.
Ud over, at man selvsagt skal undersøge, hvad ordet, vendingen, begrebet i udgangsteksten dækker over, er det væsentligt at vide, hvilke "kasser" man har at operere med i måltekstens retssystem. Selvom man, som det ikke sjældent er tilfældet, må "hugge en hæl...", når en juridisk oversættelse skal skrues sammen, skal man gøre sig klart, om man skal kigge i kasse A eller kasse B eller evt. skal lave sin egen kasse, hvis man har konstateret, at ingen kasser passer overhovedet.

Det betyder, at en gennemgang af de gældende regler med særlig henblik på terminologien og oversættelsesmæssigt interessante forhold omring reglerne er særdeles praktisk relevant for oversættere.

Dette er det andet i en række kurser. Hvis der er interesse for det, vil kursusrækken blive fortsat med "Dansk retsplejeterminologi - straffesager" ....foreløbige retsmidler, fogedsager, konkurssager, skiftesager osv. samt særlige procesformer, f.eks. familiesager.

Jeg er i den forbindelse meget interesseret i at høre fra alle, hvad der er interesse for (og hvis der er interesse for helt andre retsområder, er jeg også meget interesseret i at høre om det).
Target audience
Alle kolleger, der oversætter til dansk, og som har interesse for og helst har nogen erfating med juridisk oversættelse
Learning objectives
Indføring i udvalgte dele dansk retsplejeterminologi og de underliggende retsregler
Prerequisites
Kurset følges lettest via to skærme, idet det er praktisk nødvendigt at kunne se retsplejelovens tekst undervejs for at få det fulde udbytte af gennemgangen.
Program
Click to expand
Se ovenfor
Software and system requirements (click to expand)
Click to expand
ProZ.com videos require a current flash player. Update here: http://get.adobe.com/flashplayer/

With low bandwidth Internet connections the video playback may buffer and load slowly, in this case we recommend you wait the whole or most part of the video to load before playing.
Registration and payment information (click to expand)
Click to expand
Price: 20.00 USD
Click on the buy button on the right to purchase your seat Participation fee includes unlimited access to the recording. How do I purchase the video? To purchase your seat at this session please click on the "buy" button. After your payment is received, your status will be changed to “registered and paid” and an invoice and receipt of payment will be sent to you for your records. How do I access the video? Once the payment is processed you will be able to watch the video here.
Created by
 Jørgen A. Andersen    View feedback | View all courses
Bio: Lawyer-Linguist; many years of experience within the Court of Justice of the European Union and as a free-lance translator. As a lawyer, extensive experience in all common fields of law.
General discussions on this training


Course registration
To view pricing and payment options for this course, you must login to your ProZ.com account.

Do you have any questions about ProZ.com training?
Read the training FAQ »

Still need help? Submit a support request »

Would you like to share your thoughts about the ProZ.com training platform? Click here to discuss this feature in the forums »

Send a colleague information about this course
Your name:
Your friend's name:
Your friend's email:


All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • 용어 검색
  • 일거리
  • 포럼
  • Multiple search